דרך הציונות 67​

אבנר 19

דרך הציונות 70

ששת הימים 24 

יודפת 2  

דרך עפרון 3  

מוריה 22  

דרך הציונות 19  

התבור 1  

תבור 3 

ששת הימים 22

ששת הימים 19  

תבור 4  

ששת הימים 13  

שער הגיא 11  

​  

שער הגיא 22  

שער הגיא 13  

רמת הגולן 22  

דרך הציונות 32  

דרך הציונות 31 

דרך הציונות 51  

...
...

נכסים שנמכרו

052-8008680​